Alla inlägg av admin

Extrastämma 11/9

Medlemmar i Bostadsrättsförening Hundrovan 3 kallas till extra föreningsstämma för antagande av nya stadgar. 

Nya lagkrav bakom stadgeändring

Den 1 juli 2016 trädde en ny lag om ekonomiska fören­ingar i kraft, vilket kräver stadgeändring i vårt fall. De föreslagna stadgarna är baserade på SBC:s (Sveriges Bostadsrättscentrum) mall och genomgångna av jurist. 

Nya stadgar måste antas vid två stämmor, varför vi kallar till en extrastämma. 

Dag: Tisdagen den 11:e september 2018
Tid: 18:00
Plats: Styrelserummet, Midsommarvägen 21 

DAGORDNING 

 1. Öppnande av stämman 
 2. Val av ordförande vid stämman 
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
 4. Godkännande av röstlängd 
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma 
 6. Fastställande av dagordningen 
 7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 
 8. Val av rösträknare 
 9. Fråga om kallelse behörigen skett 
 10. Information om nya stadgar 
 11. Beslut om antagande av nya stadgar 
 12. Avslutning av stämman 

Välkomna önskar vi i styrelsen 

Förslag stadgar BRF Hundrovan 3 180824

 

Målning av parkeringsrutor 24/5

Tisdagen den 24/5 ska våra parkeringsrutor målas om. Detta innebär att alla bilar måste flyttas från parkeringen denna dag.

Bilen måste vara borta senast kl 10.00 och kan parkeras tidigast kl 14.00 igen.

Vid regn kommer inte arbetet att utföras utan ny tid kommer att bokas in. Ny information kommer ut i så fall.

Tack för ert samarbete.

Vänligen,
Styrelsen

Årsstämma 25 februari

Den 25 februari är det dags för årsstämma. Kl 18.00 börjar stämman och vi kommer hålla till i källarlokalen på Midsommargården vid Telefonplan. Det kommer bjudas på kaffe och kaka.

Vi kommer inte distribuera en årsredovisning till varje medlem utan den kommer i huvudsak finnas här på hemsidan samt att det finns några exemplar i varje trapphus om någon gärna vill ha en utskriven version. Vi kommer även ha några kopior tillgängliga på stämman.

Notera att revisionsberättelsen inte ännu är underskriven av vår internrevisor då han är utomlands. Årsredovisningen har han dock skrivit under då denna blev klar innan revisionsberättelsen. Hemsidan kommer uppdateras  med en ny kopia så fort internrevisorn undertecknat.

Årsredovisning_2015

Försenade avier för månadsavgift!

Vi har bytt förvaltare till HSB. Avierna för första kvartalet kommer att skickas ut i mitten av januari. Detta innebär också att e-fakturor och autogiro kommer att behöva göras om. Vi ber om ursäkt för eventuella problem vid bytet och hoppas att allt kommer att fungera bättre med vår nya förvaltare.

HSB är ny förvaltare

Från den 1 januari 2016 kommer HSB att vara vår förvaltare. Detta innebär att de administrerar våra hyror och sköter våra hus.

Felanmälningar
För felanmälningar och frågor kan ni efter den 1/1/2016 ringa 010-442 11 00. (måndag-fredag klockan 07.00-17.30)

Akuta fel
För akuta fel efter telefontid som inte kan vänta till nästa arbetsdag, kontakta jouren på telefonnummer 08-695 00 00.