Alla inlägg av ordforande

Fel mailadress i senaste brevutskicket

Hej alla medlemmar,

Det har i dagarna delats ut en enkät gällande renoveringen för att få in synpunkter. Tyvärr stod det fel mailadress till föreningen, på lappen stod det info@brfstockholmshus6.se men det ska vara info@stockholmshus6.org.

Så alltså, när ni maila in era synpunkter till info@tresson.se, skicka kopia till info@stockholmshus6.org.

Vänligen,

Styrelsen

Uthyrningslägenheten ska snart tas i bruk igen!

Styrelsen har beslutat sig för att ge uthyrningslägenheten en ny chans. Den har varit stängd i några år för att det var alldeles för mycket som inte fungerade. Styrelsen har sett över sina rutiner för uthyrningen och nu hoppas vi att detta ska fungera på ett bra sätt.

Tyvärr kommer det dröja ytterligare några veckor innan vi kan börja med uthyrningen. Leveransen av fönstren till lägenheten har blivit försenad och vi väntar alltså på detta.

Mer information kommer när vi vet mer!

Ni hjälps vi åt för att få detta att fungera felfritt.

Nu rensas källargångarna!

Efter min sista rondering som ordförande konstateras att många valt sälla skräp, möbler, flyttkartonger och annan skit i källargångarna. Detta är oacceptablet utifrån föreningens brandskyddspolicy!

Risken är kostsamma böter/viten vid eventuell inspektion och dessutom förhindrad framkomlighet vid utrymning eller bekämpning av brand.

Kommande vecka kommer rensning av källargångarna utföras av vårt städbolag. Som vi poängterat ska saker från balkonger vid renoveringen av fasaderna ställas i gamla tvättstugan. Till varje lägenhet hör två förråd, använd dessa. Styrelsen tar inget ansvar för saker utanför förråden.