Boendeinfo

Att bo i bostadsrätt
Som medlem i bostadsrättsföreningen tar vi hand om och förvaltar föreningens viktigaste tillgång, våra hus. Att plocka upp skräp, hjälpa till vid trädgårdsdagar och att sopsortera/återvinna som anvisas är allas vårt ansvar. Så hålls kostnader nere vilket påverkar avgiften.

Bra att veta för dig som bor i en bostadsrättsförening
Länk till bostadsrättslagen
Stadgar Brf Hundrovan 3

Nedan finns en lista på saker som kan vara bra att känna till för föreningens medlemmar. Denna är inte heltäckande, för det hänvisas till våra stadgar.

Andrahandsuthyrning
Vill du hyra ut din lägenhet måste du skicka in en ansökan till HSB. Blankett för andrahandsuthyrning finns att ladda ner via denna länk Andrahandsuthyrning2:a handsuthyrning som sänds till servicecenter.stockholm@hsb.se eller skickas per post till

HSB Stockholm
Servicecenter
112 84 Stockholm

Informera din hyresgäst om vad som gäller föreningen t.ex förvaltare, återvinning, sopor etc. och att de är välkomna att delta i trädgårdsdagar och andra aktiviteter som styrelsen ordnar.

Skötselråd för fönster.
Under 2013-2014 fick alla hus nya fönster. Skötselråd nya fönster.

Badrum
Om toaletten byts i lägenheten är det viktigt att tänka på att föreningens stammar är för grova för att snålspolande toalett ska kunna installeras (det kan leda till stopp i stammarna).

Barnvagn
Barnvagn ska ställas i cykelförråd eller på särskilt anvisad plats. De får absolut inte stå i trapphuset av hänsyn till brandsäkerheten.

Bostadsrättstillägget
Utöver en hemförsäkring bör samtliga medlemmar teckna ett tillägg för bostadsrätt.

Boulebana
Föreningen har en grusad boulebana vid stora grillplatsen. Tag med egna klot om ni vill spela.

Brandskyddspolicy
Alla boende i föreningen ska känna till hur de kan förebygga brand och
vad de kan göra om brand utbryter i egna lägenheten eller byggnanden i
övrigt. Brandcellsindelningar ska hållas intakt.
Brandskyddsanordningarna kontrolleras regelbundet och hålls i brukbart
skick. Styrelsen har försett alla lägenheter med brandvarnare och de
boende ansvarar för att det finns fungerande batteri i dessa!
I syfte att upprätthålla denna policy ska alla boende respektera följande:

1) Ingen förvaring av föremål i trapphuset, såsom barnvagn, dörrmatta etc
2) Ingen grillning på balkongen, föreningen har två grillplatser!
3) Ingen fimpar i annat än därför avsedd askkopp
4) Kontrollera din brandvarnare
5) Dörrar till källare, cykelförråd, entré etc får inte ställas upp med kil eller dylikt

Brandvarnare
2005 installerades brandvarnare i alla lägenheter. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att byta batteri i brandvarnaren.

Cyklar
Det finns ett cykelrum i varje hus för förvaring av cyklar och barnvagnar. Rummen är små och därför får man bara ha en cykel per person som bor i lägenheten förvarad där.

Disk- & tvättmaskin
Installation ska utföras av fackman med el- och vattenbehörighet. Du ska ha ett s.k. droppskydd installerat under diskmaskinen.

Vattnet i föreningen är sådant att du kan använda den lägre doseringen disk- och tvättmedel.

Entréer & trapphus
Inga föremål får förvaras i trapphusen av brandsäkerhetsskäl. Detta omfattar bl.a. dörrmattor, barnvagnar och blomsterkransar.

Felanmälan
Felanmälan görs till HSB på tel: 010-442 11 00, mån-fre 07.00-17.30
För akuta fel efter telefontid som inte kan vänta till nästa arbetsdag, kontakta jouren på telefonnummer 08-695 00 00.

Du kan också felanmälan på webben https://www.hsb.se/stockholm/felanmalan/

Notera att du står för kostnaden på åtgärder som hör till ditt underhållsansvar, se 31 § stadgarna.

Fest – visa hänsyn!
I vår förening anslås fest med en synlig lapp i entren i god tid för allas trevnad. Om du som granne störs ta i första hand kontakt med festarrangören och om hänsyn inte visas ta klagomålet vidare till HSB. Som festarrangör har du ansvar för dina gäster och att det inte skräpas ner –  varken från balkong, trapphus eller utanför porten.

Gas
Många byter ut gasspis till elspis. I sådant fall ska sådant anmälas till gasleverantören och allt arbete måste utföras av fackman med behörighet för gas.

Grilla
Föreningen har två grillplatser. De kan inte bokas utan det är först till kvarn som gäller.

– Grillgaller finns i varje cykelrum tillsammans med en stålborste. Du använder det galler som hänger i det hus du bor i.
– Gallret ska efter avslutad grillning borstas med borsten och hängas upp på sin plats.
– Askan tas bort och slängs dagen efter grillningen då du är säker på att det inte finns någon glöd kvar.
– Hushållssoporna slängs i sophusen.
– Det går bra att använda uteplatserna och grillplatserna när som helst men efter kl. 22.00 ska det vara lugn och ro så att inte dina grannar störs.

Hemförsäkring
Du måste se till att du har en hemförsäkring, till denna bör du även ha ett bostadsrättstillägg.

Internet
Föreningen har avtal med Ownit Broadband AB som levererar 100-Mbit Internetanslutning, uttag sitter i på väggen i hallen. Om ett uttag saknas i lägenheten bekostas installation av bostadsrättsinnehavaren.

Abonnemang för Internet kan tecknas med Ownit eller ComHem.

Kabel-tv
Föreningen har ett analogt basutbud från ComHem. Medlemmar med abonnemang hos Ownit kan även teckna IPTV genom Visat eller Canal Digital. Kontakta Ownit för mer information rörande dessa tjänster.

Källarförråd
Till varje lägenhet hör ett eller två förråd. Inga brännbara vätskor eller motsvarande får förvaras i källarförråd eller gemensamma utrymmen. Detta gäller även motorcyklar och mopeder. För saker som ställs i källargångarna tar styrelsen inte något ansvar, dessa kan därför komma att slängas med hänsyn till brandsäkerhetsskäl.

Lackering
Önskar du få dörrar, skåpsluckor i nyskick vänder du dig med förtroende till Janne på telefon 070-8779997 alt. sb-lack@telia.com (SB Industrilackering AB).

Lekplats
Föreningen har en mindre lekplats med rutschkana och sandlåda. Glöm inte att lägga tillbaka skyddsnätet över sandlådan efter användning.

Namnlapp till egen dörr & anslagstavla
Ta kontakt med HSB om du är nyinflyttad eller av andra skäl önskar namnskylt till dörren (som du själv sedan sätter upp).

Nycklar
En och samma nyckel går till port, tvättstugor och cykel/barnvagnsförråd. Behöver du en nyckel (eller extranyckel) kontaktar du styrelsen med uppgift om ditt namn, telefonnummer, antal nycklar du önskar och i vilket hus du bor. Västberga Lås AB kontaktar dig när nyckeln är klar! Medtag legitimation.

Parkeringsplatser
Föreningen har 25 parkeringsplatser till vilka det är kö. Ta kontakt med HSB för platsbyte eller köplats.

Platserna får inte hyras ut i andra hand. För in- eller utlämning av nyckel till motorvärme tas kontakt med styrelsen.

Reparationer, ombyggnad & underhåll
Varje medlem är skyldig att hålla sin lägenhet i gott skick och utföra nödvändigt underhåll enligt stadgarna. Det innebär att man själv står för underhåll av t.ex. tak, väggar, tapeter, snickerier, golv och våt- och tätskikt i badrum etc. Vitvaror hör även till den boendes ansvar. Föreningens fastighetsförsäkring gäller endast i viss utsträckning, därför behövs bostadsrättstillägget i hemförsäkringen. För mer information om underhållsansvaret, kontakta styrelsen eller se stadgarna 31 §.

Det krävs godkännande av styrelsen för större renovering som påverkar rör och ledningar som föreningen har stadgeenligt underhållsansvar för. Det gäller alltså främst ombyggnader i kök och badrum. Förändring av planlösning såsom att flytta sovrum till kök och kök till vardagsrum är inte tillåtet.

Innan större åverkan på väggar etc. måste du lämna en skiss för godkännande av styrelsen. Det är inte tillåtet att riva väggar då dessas funktion i huskroppen kan vara bärande, därför krävs styrelsens godkännande först. Du kan bli skyldig att återställa sådant som inte har godkänts av styrelsen. Vid frågor tag alltid kontakt med styrelsen. Se stadgarna 33§, även 7 kap. 7 § BRL.

Sopor
Föreningen har flera sophus för hushållssopor, nyckeln är densamma som till entrédörrarna.

För grovsopor ansvarar varje medlem att frakta det till någon av Stockholms stads återvinningsstationer.

Matavfallspåsar och behållare finns i gamla tvättstugan på Midsommarvägen 21.

Ett återvinningsrum finns på Midsommarvägen 19  med ingång från parkeringen. Se mer info under ”Återvinning”.

Styrelsen

Vill du vara med och påverka ditt boende och tar du kontakt med valberedningen på valberedning@hundrovan3.se

Säkerhetsdörr
Om du installerar ny dörr/säkerhetsdörr till din lägenhet ska utsidan vara i ek och dörren ska gå inåt. Föreningen har ingen speciell leverantör vi använder utan bostadsrättsinnehavaren väljer själv en leverantör.

Tvättstugor
Det finns två tvättstugor i föreningen – på Midsommarvägen 19 och 23.

Uthyrningslägenhet
På Midsommarvägen 19 finns en uthyrningslägenhet som är möjlig för de boende att hyra. Se mer under fliken ”uthyrningslägenhet”.

Verkstad/hobbyrum
På Midsommarvägen 23 finns ett rum som kan användas av medlemmarna som verkstad/hobbyrum. Rummet bokas genom att skriva upp sig på bokningslistan som hänger på dörren.

Ventilation
Husen är ventilerade med självdrag. För att ventilationen ska fungera får man inte ansluta badrums- eller köksfläkt till husets ventilationssystem. Endast kolfilterfläkt är tillåten i köket.

Värme
Föreningen har element av olika årtal, det är viktigt att du kontrollerar så att de inte har rost eller annat som kan tyda på att de kan börja läcka. Det ska finnas element i hall, badrum, kök, sovrum och vardagsrum, saknas element är du ansvarig för att se till att dessa återställs. Arbete med element förutsätter fackmannakunskap vilket en rörmokare besitter. Du får inte plocka bort elementen eller bygga in ledningarna för dessa. Vid frågor kontakta alltid styrelsen.

Återvinning
Återvinningsrum finns på Midsommarvägen 19 (ingång vid parkeringen) koden är som portkoden. Öppet mellan 09:00-20:00 alla dagar.

Här källsorteras:
– pappersförpackningar
– plastförpackningar
– tidningar
– glas- färgat och ofärgat
– metallförpackningar
– batterier, glödlampor och lysrör

OBS! Sopor såsom elektronik, porslin, kastrullock etc. måste lämna till en återvinningstation och kan inte tas om hand i återvinningsrummet. Närmaste återvinningsstation ligger i Östberga eller Sätra.

Tydliga anvisningar finns ovanför varje kärl för att vi ska kunna sortera rätt – felsortering drar med sig extrakostnader för oss!

 
Årsredovisningar
Årsredovisningen 2016
Årsredovisningen 2015
Årsredovisningen 2014
Årsredovisningen 2013
Årsredovisningen 2012
Årsredovisningen 2011

Årsstämmoprotokoll
Årsstämma 2016
Årsstämma 2015
Årsstämma 2014
Årsstämma 2013
Årsstämma 2012

Överlåtelser
HSB hjälper till vid försäljning av din lägenhet.