Att bo i bostadsrätt
Som medlem i en bostadsrättsförening tar man gemensamt hand om och förvaltar föreningens viktigaste tillgång, husen.

Månadsavgiften du betalar är till för att täcka de driftkostnader som föreningen har samt att spara undan för kommande underhåll som är nödvändigt.

Allt vi som medlemmar kan göra själva, minskar behovet av inköp av tjänster. Att plocka upp skräp, hjälpa till vid trädgårdsdagar och att sopsortera/återvinna enligt anvisningarna hjälper till att hålla kostnaderna nere.

Bra att veta för dig som bor i en bostadsrättsförening
Länk till bostadsrättslagen
Stadgar Brf Hundrovan 3    (Nya stadgar är antagna, men inte registrerade – jan 2019)

Nedan finns en lista på saker som kan vara bra att känna till för föreningens medlemmar.

Andrahandsuthyrning (och Air b’n’b)
Vill du hyra ut din lägenhet måste du skicka in en ansökan till HSB. Detta gäller alla former av andrahandsuthyrning, som t.ex. air b’n’b. Blankett för andrahandsuthyrning finns att ladda ner via denna länk Andrahandsuthyrning . Blanketten skickar du sedan till servicecenter.stockholm@hsb.se eller per post till

HSB Stockholm
Servicecenter
112 84 Stockholm

Du är själv ansvarig för din bostadsrätt även under uthyrningstiden och därmed för att din hyresgäst följer regler och instruktioner. Informera din hyresgäst om vad som gäller föreningen gällande t.ex felanmälan, återvinning och sopor. De är såklart välkomna att delta i trädgårdsdagar och andra aktiviteter som föreningen ordnar.

Fönster och balkongdörrar
Under 2013-2014 fick alla hus nya fönster. Den boende ansvarar för skötseln av fönstren och det årliga underhållet. Många upplever problem med tröga fönster och dörrar, vilket ofta åtgärdas med just att olja dem.

När ni öppnar fönstren i de olika lägena är det mycket viktigt att ni ser till att de är helt stängda innan ni byter mellan lägena.

Den garanti som finns på fönstren gäller inte handhavandefel, såsom att man öppnat fönstren felaktigt eller att man inte underhållit dem. Läs hur du sköter fönstren i filen: Skötselråd nya fönster.

Badrum
Om toaletten byts i lägenheten är det viktigt att tänka på att föreningens stammar är för grova för att snålspolande toalett ska kunna installeras (det kan leda till stopp i stammarna).

Svarta prickar i kakelfog eller silikon är ofta något som går bort med rengöringsmedel av typen klorin eller ättika. Om du misstänker en fuktskada ber vi dig att anmäla det till styrelsen för vidare åtgärd.

Barnvagn
Barnvagnar ska ställas i cykelförråd eller på särskilt anvisad plats. De får absolut inte stå i trapphuset av hänsyn till brandsäkerheten.

Bolån
Vid omläggning av bolån eller liknande hantering behövs ibland underskrifter från föreningen. HSB administrerar detta åt föreningen. Kontakta dem för instruktioner.

Bostadsrättstillägget
Utöver en hemförsäkring bör samtliga medlemmar teckna ett tillägg för bostadsrätt. Föreningens försäkring täcker inte skador som är medlemmens ansvar.

Boulebana
Föreningen har en grusad boulebana vid stora grillplatsen. Vet du inte hur man gör? Lugn, kolla här: Bouleregler. Ta med egna klot!

Brandskyddspolicy
Alla boende i föreningen ska känna till hur de kan förebygga brand och
vad de kan göra om brand utbryter i egna lägenheten eller byggnanden i
övrigt. Brandcellsindelningar ska hållas intakt.
Brandskyddsanordningarna kontrolleras regelbundet och hålls i brukbart
skick.

Styrelsen har försett alla lägenheter med brandvarnare och de
boende ansvarar för att det finns fungerande batteri i dessa!

I syfte att upprätthålla denna policy ska alla boende respektera följande:

1) Ingen förvaring av föremål i trapphuset, såsom barnvagn, dörrmatta etc
2) Ingen grillning på balkongen, föreningen har två grillplatser
3) Ingen fimpar i annat än därför avsedd askkopp. Släng inte fimpar från balkongen eller utanför porten
4) Kontrollera din brandvarnare regelbundet och byt batteri
5) Dörrar till källare, cykelförråd, entré etc får inte ställas upp med kil eller dylikt

Brandvarnare
2005 installerades brandvarnare i alla lägenheter. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att byta batteri i brandvarnaren.

Cyklar
Det finns ett cykelrum i varje hus för förvaring av cyklar och barnvagnar. Rummen är små och därför får man bara ha en cykel per person som bor i lägenheten förvarad där.

Disk- & tvättmaskin
Installation ska utföras av fackman med el- och vattenbehörighet. Du ska ha ett s.k. droppskydd installerat under diskmaskinen. Tänk på att inte köra tvättmaskinen efter kl 22, då det kan vara störande för dina grannar.

Vattnet i föreningen är sådant att du kan använda den lägre doseringen disk- och tvättmedel.

Entréer & trapphus
Inga föremål får förvaras i trapphusen av brandsäkerhetsskäl. Detta omfattar bl.a. dörrmattor, barnvagnar och blomsterkransar.

Felanmälan
All felanmälan görs till HSB.

Felanmälan görs till HSB på tel: 010-442 11 00, mån-fre 07.00-17.30
För akuta fel efter telefontid som inte kan vänta till nästa arbetsdag, kontakta jouren på telefonnummer 08-695 00 00.

Du kan också felanmälan på webben https://www.hsb.se/stockholm/felanmalan/

Notera att du står för kostnaden på åtgärder som hör till ditt underhållsansvar, se 31 § stadgarna.

Fest – visa hänsyn!
I vår förening anslås fest med en synlig lapp i entren i god tid för allas trevnad. Om du som granne störs –  ta i första hand kontakt med festarrangören och om hänsyn inte visas ta klagomålet vidare till HSB. Som festarrangör har du ansvar för dina gäster och att det inte skräpas ner –  varken från balkong, trapphus eller utanför porten.

Fuktskador
Om någon boende ser mögel eller misstänker fuktskada rekommenderar vi att man först och främst skrubbar rent fogarna med rengöringsmedel, vilket har visat sig åtgärda problemet i de flesta fall. Det har ofta inte handlat om fuktskador utan om ytligt mögel. Vi rekommenderar också att man ser till att ventilen i badrummet är fullt öppen och att dörren till badrummet står på glänt för att ventilera igenom ordentligt.

Om du misstänker en fuktskada ber vi dig att anmäla det till styrelsen för vidare åtgärd.

Om det visar sig vara en fuktskada är det i första hand den boendes egen försäkringsbolag som ska gå in.

Gas
Många byter ut gasspis till elspis. I sådant fall ska sådant anmälas till gasleverantören och allt arbete måste utföras av fackman med behörighet för gas.

Föreningens lägenheter räknas som 1:or (43 och 44 kvm) eller 2:or (53 kvm) enligt tariffen för gas.

Vid byte till elspis är det viktigt att tänka på att vi har enfas i husen, inte trefas som annars är vanligt.

Grilla
Föreningen har två grillplatser. De kan inte bokas utan det är först till kvarn som gäller.

  • Grillgaller finns i 21:an, i fd tvättstugan samt i cykelrummet vid 23:an
  • Gallret ska efter avslutad grillning borstas med borsten och hängas upp på sin plats.
  • Askan tas bort och slängs dagen efter grillningen då du är säker på att det inte finns någon glöd kvar.
  • Se till att glöden är släckt när du lämnar grillplatsen.
  • Vatten finns där gallren finns.
  • Hushållssoporna slängs i sophusen.
  • Det går bra att använda uteplatserna och grillplatserna när som helst men efter kl. 22.00 ska det vara lugn och ro så att dina grannar inte störs.

Hemförsäkring
Du måste se till att du har en hemförsäkring. Till denna bör du även ha ett bostadsrättstillägg.

Internet
Föreningen har avtal med Ownit Broadband AB som levererar 100-Mbit Internetanslutning, uttag sitter i på väggen i hallen. Om ett uttag saknas i lägenheten bekostas installation av bostadsrättsinnehavaren.

Abonnemang för Internet kan också tecknas med ComHem.

Kabel-tv
Föreningen har ett analogt basutbud från ComHem, som ingår i månadsavgiften. Medlemmar med abonnemang hos Ownit kan även teckna IPTV genom Visat eller Canal Digital. Kontakta Ownit för mer information rörande dessa tjänster.

Källarförråd
Till varje lägenhet hör ett eller två förråd. Inga brännbara vätskor eller motsvarande får förvaras i källarförråd eller gemensamma utrymmen. Detta gäller även motorcyklar och mopeder. För saker som ställs i källargångarna tar föreningen inte något ansvar, dessa kan därför komma att slängas med hänsyn till brandsäkerhetsskäl.

Lekplats
Föreningen har en mindre lekplats med rutschkana och sandlåda. Glöm inte att lägga tillbaka skyddsnätet över sandlådan efter användning.

Lägenhetsnummer
Din lägenhets nummer i föreningen står på en skylt ovanför din dörr. Detta används bl.a. för bokning av tvättstuga och övernattningslägenhet.

Namnlapp till egen dörr & anslagstavla
Ta kontakt med HSB om du är nyinflyttad eller av andra skäl önskar namnskylt dörren (som du själv sedan sätter upp).

Nycklar
En och samma nyckel går till port, tvättstugor, sophus och cykel/barnvagnsförråd. Behöver du en nyckel (eller extranyckel) kontaktar du styrelsen med uppgift om ditt namn, telefonnummer, antal nycklar du önskar och i vilket hus du bor. En extra nyckel kostar ca 250 kr. Västberga Lås, på Tellusborgsvägen, kontaktar dig när nyckeln är klar för hämtning. Medtag legitimation.

Parkeringsplatser
Föreningen har 25 parkeringsplatser till vilka det är kö. Ta kontakt med HSB för platsbyte eller köplats.

Platserna får inte hyras ut i andra hand. För in- eller utlämning av nyckel till motorvärme tas kontakt med styrelsen.

Reparationer, ombyggnad & underhåll
Varje medlem är skyldig att hålla sin lägenhet i gott skick och utföra nödvändigt underhåll enligt stadgarna. Det innebär att man själv står för underhåll av t.ex. tak, väggar, tapeter, snickerier, golv och våt- och tätskikt i badrum etc. Vitvaror hör även till den boendes ansvar. Föreningens fastighetsförsäkring gäller endast i viss utsträckning, därför behövs bostadsrättstillägget i hemförsäkringen. För mer information om underhållsansvaret, kontakta styrelsen eller se stadgarna 31 §.

Det krävs godkännande av styrelsen för större renovering som påverkar väggar, rör och ledningar som föreningen har stadgeenligt underhållsansvar för. Det gäller alltså främst ombyggnader i kök och badrum. Förändring av planlösning såsom att flytta sovrum till kök och kök till vardagsrum är inte tillåtet.

Innan större åverkan på väggar etc. måste du lämna en skiss för godkännande av styrelsen + fylla i denna blankett Regler för ändring i lägenhet. Det är inte tillåtet att riva väggar då dessas funktion i huskroppen kan vara bärande, därför krävs styrelsens godkännande först. Du kan bli skyldig att återställa sådant som inte har godkänts av styrelsen. Vid frågor tag alltid kontakt med styrelsen. Se stadgarna 33§, även 7 kap. 7 § BRL.

Sopor
Föreningen har flera sophus för hushållssopor, nyckeln är densamma som till entrédörrarna. Fyll inte kärlen ända upp! Om det är fullt i ett kärl – använd nästa.

För grovsopor ansvarar varje medlem att frakta det till någon av Stockholms stads återvinningsstationer. Det är inte tillåtet att lägga grovsopor, elskrot eller hushållssopor i återvinningsrummet.

Matavfallspåsar och behållare finns i tvättstugan på Midsommarvägen 23.

Ett återvinningsrum finns på Midsommarvägen 19  med ingång från parkeringen. Se mer info under ”Återvinning”.

Styrelsearbete

Vill du vara med och påverka ditt boende och tar du kontakt med valberedningen på valberedning@hundrovan3.se

Säkerhetsdörr
Om du installerar ny dörr/säkerhetsdörr till din lägenhet ska utsidan vara i ek och dörren ska gå inåt. Föreningen har ingen speciell leverantör vi använder utan bostadsrättsinnehavaren väljer själv en leverantör.

Tvättstugor
Det finns två tvättstugor i föreningen – på Midsommarvägen 19 och 23.

Uthyrningslägenhet
På Midsommarvägen 19 finns en uthyrningslägenhet som är möjlig för de boende att hyra. Se mer under fliken ”uthyrningslägenhet”.

Verkstad/hobbyrum
På Midsommarvägen 23 finns ett rum som kan användas av medlemmarna som verkstad/hobbyrum. Här gäller också regeln att visa hänsyn och tänka på att t.ex. vädra ordentligt om du använder lösningsmedelsbaserade färg. Städa också efter dig!

Ventilation
Husen är ventilerade med självdrag. För att ventilationen ska fungera får man inte ansluta badrums- eller köksfläkt till husets ventilationssystem. Endast kolfilterfläkt är tillåten i köket.

Värme
Föreningen har element/radiatorer av olika årtal, det är viktigt att du kontrollerar så att de inte rostar eller visar tecken på att de kan börja läcka. Det ska finnas element i hall, badrum, kök, (matrum), sovrum och vardagsrum. Saknas element är du ansvarig för att se till att dessa återställs. Arbete med element förutsätter fackmannakunskap vilket en rörmokare besitter. Du får inte plocka bort elementen eller bygga in ledningarna för dessa. Vid frågor kontakta alltid styrelsen.

Återvinning
Återvinningsrum finns på Midsommarvägen 19 (ingång vid parkeringen) koden är samma som portkoden. Öppet mellan 09:00-20:00 alla dagar.

Här källsorteras:
– pappersförpackningar
– plastförpackningar
– tidningar
– glas, färgat och ofärgat
– metallförpackningar
– batterier, glödlampor och lysrör

OBS! Sopor såsom elektronik, porslin, kastrullock etc. måste lämna till en återvinningstation och kan inte tas om hand i återvinningsrummet. Närmaste återvinningsstation ligger i Östberga eller i Sätra.

Tydliga anvisningar finns ovanför varje kärl för att vi ska kunna sortera rätt – felsortering drar med sig extrakostnader för oss!

Ägare, registreringsbevis etc.
HSB sköter föreningens administration och det är hit du vänder dig när du vill ha olika typer av utdrag eller intyg. De hanterar också ändrade ägandeförhållanden och namnlappar.

Årsredovisningar
Rättelse i årsredovisningen sept 2016-aug 2017: 
Tryckfel som finns i årsredovisningen
Sid 3, rubriken Underhållsplan där siffrorna 7105 tkr och 710 tkr – ska vara 5435 tkr respektive 543 tkr. Sid 4, i tabellen Flerårsöversikt, där siffran för Belåning, kr/kvm f.r 2016 ska ändras från 8272 till 8772.

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsstämmoprotokoll
Årsstämma 2019

Årsstämma 2018

Överlåtelser
HSB hjälper till vid försäljning av din lägenhet.