Fel mailadress i senaste brevutskicket

Hej alla medlemmar,

Det har i dagarna delats ut en enkät gällande renoveringen för att få in synpunkter. Tyvärr stod det fel mailadress till föreningen, på lappen stod det info@brfstockholmshus6.se men det ska vara info@stockholmshus6.org.

Så alltså, när ni maila in era synpunkter till info@tresson.se, skicka kopia till info@stockholmshus6.org.

Vänligen,

Styrelsen