Från den 1 januari 2016 kommer HSB att vara vår förvaltare. Detta innebär att de administrerar våra hyror och sköter våra hus.

Felanmälningar
För felanmälningar och frågor kan ni efter den 1/1/2016 ringa 010-442 11 00. (måndag-fredag klockan 07.00-17.30)

Akuta fel
För akuta fel efter telefontid som inte kan vänta till nästa arbetsdag, kontakta jouren på telefonnummer 08-695 00 00.

HSB är ny förvaltare