Inget får skruvas fast i de nya fasaderna!

Föreningen har gjort en stor investering i att tilläggsisolera alla fastigheter samt göra nya fasader. För att dessa ska hålla i många många år och för att inga vattenskador ska kunna inträffa så får alltså INGET skruvande ske i fasaden. Varken lampor eller klädhängare får skruvas fast.