Allmän info om föreningen finns under rubriken ”Om föreningen”.

Aktuell info (januari 2019): 

  • Inga förändringar av medlemsavgiften planeras.
  • Under 2018/2019 kommer ett planerat underhåll att utföras av värmesystemet. Inga övriga större underhållsåtgärder är planerade det närmaste året.
  • Det som ingår i avgiften är ComHems analoga grundutbud, värme och vatten.
  • Föreningens medlemmar har möjlighet att teckna bredband från Ownit alt. ComHem.
  • Till parkeringsplatserna är det kö som administreras av HSB.

Föreningen antog nya stadgar på den ordinarie stämman 29/1/2019. Stadgarna är ännu inte registrerade hos Bolagsverket, men läggs upp här när så är gjort.

DOKUMENT

Senaste årsredovisningen

Protokoll från senaste årsmötet

Stadgar