Tisdagen den 24/5 ska våra parkeringsrutor målas om. Detta innebär att alla bilar måste flyttas från parkeringen denna dag.

Bilen måste vara borta senast kl 10.00 och kan parkeras tidigast kl 14.00 igen.

Vid regn kommer inte arbetet att utföras utan ny tid kommer att bokas in. Ny information kommer ut i så fall.

Tack för ert samarbete.

Vänligen,
Styrelsen

Målning av parkeringsrutor 24/5