– Bostadsrättsföreningen Hundrovan 3  ligger i Midsommarkransen i Stockholm. Föreningen hette tidigare Stockholmshus 6.

– Föreningen består av 8 punkthus med 126 lägenheter.

– Husen byggdes 1943-1944 och har varit bostadsrätter sedan starten.

 

                                                   Bilder från 40-talet på husen i föreningen.

– Föreningen består av relativt små lägenheter: 1,5:or på 43 och 44 kvm samt 2,5:or på 53 kvm.

– Föreningen förvaltas av HSB.

– Husen är byggda på en gammal trädgårdstomt, vilket gör att det fortfarande finns en del fruktträd och buskar i föreningen.

– Då husen stod klara fanns olika butiker som hyresgäster, bland annat en Konsumbutik och en köttbod.

– Vi har fyra företag som hyresgäster i föreningen.

 

Ombyggnation och underhåll

Nedanstående är ett urval av vad som har gjorts med och i våra fastigheter under åren:

2015: Hobbyrum/verkstad öppnades för medlemmarna.
Gasledningar renoverades. Brandskyddsåtgärder i trapphus vidtagna.

2014: Föreningens övernattningslägenhet öppnades igen efter att ha varit stängd under några år .

2013: Matavfallssortering, ett kärl i varje sophus.

2013: Fasad-, fönster- , tak- och balkongrenovering. Husen tilläggsisoleras, samtliga fönster byts, takrännor och stuprör byts, dränering, ny utebelysning, etc.  Syftet var att förbättra inomhusklimat och ljusinsläpp, minska föreningens kostnader och öka vårt miljöengagemang.

2012: Återvinningsrum med källsortering iordningställdes i Midsommarvägen 19.

2011: Trapphusen målades om i respektive fastighet. Fiber (internetanslutning) installerades och drogs in i alla lägenheter. Sopnedkasten stängdes och ersattes av färganpassade sophus mellan våra hus.

2009: Föreningens övernattningslägenhet invigdes.

2008: Trädgårdsanläggning med grillplatser, lekplats, boulebana samt belysning och planteringar anlades.

2005: Brandvarnare installerades i alla lägenheter.

2003: Kulvertarna för el, värme och vatten fräschades upp.

1999: Snabbtvättstugan iordningställdes.

1997: Renovering av fönster.

1992 – 1993: Stambyte – badrummen byggdes om och föreningen bytte elledningar.

1986 – 1988: Renovering av tak och balkonger. Putsskador åtgärdades och husen målades om. Tvättstugorna byggdes om. Vindarna tilläggsisolerades.