Förtydligande gällande uthyrningslägenheten

Allt gällande uthyrningslägenheten sköts internt i föreningen förutom faktureringen, som sköts av Storholmen.

Nedan följer en punktlista för att reda ut vem som ska kontaktas vid vilken fråga.

– Om det finns frågor om faktureringen, vänligen kontakta Storholmen.

– Om ni har frågor gällande kod till lägenheten, anmärkningar på lägenheten etc, vänligen kontakta den person som står skriven i avtalet (ansvarig person kan komma att skifta, så den person som står angiven i avtalet är den person som ska kontaktas).

– Om det är allmänna frågor om lägenheten maila till lagenhet@stockholmshus6.org.

Vänligen,
Styrelsen

Nyöppnad verkstad/hobbyrum

Vi i styrelsen har beslutat att försöka utnyttja våra lediga utrymmen bättre. Därför kommer det gamla mangelrummet på MV23 fungera som en verkstad / hobbyrum där det är tillåtet att snickra, måla eller pyssla med sådant som en inte vill/kan göra inne i lägenheten.

-Boka rummet genom att skriva upp ditt namn på bokningslistan på dörren (tiderna som gäller är 10.00-18.00 alla dagar)

– Städa efter dig, släng allt ditt skräp

– Om du tänker väsnas alltför mycket, se till att göra det på en bra tid, inte för länge och respektera om klagomål från grannarna uppstår

– Om du behöver förvara något i rummet, sätt på en lapp med namn och telefonnummer, men kom ihåg att det är på egen risk

Vi kör detta på prov ett tag för att se hur det fungerar, om allt går bra kan vi i så fall besluta om att fortsätta!

Matavfallspåsar och behållare finns numer i den gamla tvättstugan på Midsommarvägen 21.

Nytt bokningssystem i tvättstugan på MV23

Från och med den 1 mars börjar ett nytt bokningssystem att gälla i tvättstugan på Midsommarvägen 23. Nu kommer det vara samma bokningssystem som i tvättstugan på 19. Det hänger nu en whiteboard-tavla mitt emot det gamla bokningssystemet utanför tvättstugan. Bokningar kan göras 1 vecka framåt och bokningarna görs genom att skriva in datum/lägenhetsnummer. Endast en bokning per lägenhet är möjlig.

Vi i styrelsen hoppas att detta kommer fungera bättre än tidigare bokningssystem. De lås som tidigare använts kommer ofta bort och när nya flyttar in får de då inga möjligheter till att använda denna tvättstugan.

Nu går det även bra att tvätta fram till 21 på lördagar och söndagar.

Fel mailadress i senaste brevutskicket

Hej alla medlemmar,

Det har i dagarna delats ut en enkät gällande renoveringen för att få in synpunkter. Tyvärr stod det fel mailadress till föreningen, på lappen stod det info@brfstockholmshus6.se men det ska vara info@stockholmshus6.org.

Så alltså, när ni maila in era synpunkter till info@tresson.se, skicka kopia till info@stockholmshus6.org.

Vänligen,

Styrelsen

Uthyrningslägenheten ska snart tas i bruk igen!

Styrelsen har beslutat sig för att ge uthyrningslägenheten en ny chans. Den har varit stängd i några år för att det var alldeles för mycket som inte fungerade. Styrelsen har sett över sina rutiner för uthyrningen och nu hoppas vi att detta ska fungera på ett bra sätt.

Tyvärr kommer det dröja ytterligare några veckor innan vi kan börja med uthyrningen. Leveransen av fönstren till lägenheten har blivit försenad och vi väntar alltså på detta.

Mer information kommer när vi vet mer!

Ni hjälps vi åt för att få detta att fungera felfritt.