Nu rensas källargångarna!

Efter min sista rondering som ordförande konstateras att många valt sälla skräp, möbler, flyttkartonger och annan skit i källargångarna. Detta är oacceptablet utifrån föreningens brandskyddspolicy!

Risken är kostsamma böter/viten vid eventuell inspektion och dessutom förhindrad framkomlighet vid utrymning eller bekämpning av brand.

Kommande vecka kommer rensning av källargångarna utföras av vårt städbolag. Som vi poängterat ska saker från balkonger vid renoveringen av fasaderna ställas i gamla tvättstugan. Till varje lägenhet hör två förråd, använd dessa. Styrelsen tar inget ansvar för saker utanför förråden.

Nya fönster & väggar – minskad uppvärmning!

Renoveringen fortskrider och det ser allt mer ut som en rörig byggarbetsplats än ett flerbostadshus. Men, vi kan redan nu konstatera att vi sänkt värmen eftersom det blivit avsevärt varmare i våra lägenheter. Jättepositivt utifrån vår målsättning att sänka uppvärmningskostnaderna.

De nya fönstren är relativt enkla att hantera, men det kan behövas lite övning innan man får snits på det hela. Handtagen kan bytas ut till något helt annat om man så önskar, dock inte före besiktning har skett!

Vill även passa på att meddela att utebelysningen, dvs armarturen inte går att få i mer tidstypisk stil. Därav valet till de mest energieffektiva och mest diskreta vi kunde hitta. Till detta kommer varje post att få en belyst nummerlampa. Oklart när dessa sätts upp.

Notera att vi fått samtal kring att personer rört sig i området efter 16:00 vilket är sluttiden för byggarna. Det ska inte vistas andra personer somminte har synligt leg på tider än byggarnas arbetstid mellan 07:00-16:00. Det kan alltså bli aktuellt att kontakta polis om det bärs iväg saker eller rör/befinner sig personer som inte är behöriga i anslutning till bygget.

Årsstämma 26/2

Styrelsen har per post till alla medlemmar föregående vecka kallat medlemmarna till årets stämma.

Vi kommer bjuda på mackor såväl vegetariska som köttiga, dryck, kaffe the och kardemummabullar.

Det är mycket viktigt att ni kommer. Fler poster i styrelsen behöver tillsättas och ett par förslag från styrelsen kommer ni kunna rösta i, namnbyte, gamla tvättstugan och utträde ur Riksbyggens intresseförening.

Se mer i den kallelse ni fått!

Välkomna

Ordförande tackar för sig!

Jag har sedan år 2012 varit ordförande i denna trevliga 40-tals förening och lämnar över till nästa generation att fortsätta det spännande arbetet!

Arbetsuppgifterna har fokuserat kring föreningens ekonomi och förvaltningen av våra hus. Vi har skurit ner större kostnader såsom trädgårdsmästare och sophantering. Vi har även bytt till en ytterst effektiv och serviceinriktad förvaltare. I dagsläget har vi en egen fastighetsskötare som ser till våra hus. Vi har möjliheten att kontakta såväl förvalatare, fastighetsjour, störningsjour m.m dygnet runt. På intäktssidan har vi arbetat med att försöka hyra ut våra lokaler. Ett steg i denna riktning har varit att avveckla en av våra tvättstugor då nyttjandegraden inte stod i proportion till kostnaden. Styrelsen kommer föreslå för stämman att den iordningsställs för uthyrning. Intresset är stort för att hyra lokal. Vi har marknadsanpassat avgiften för våra p-platser och skapat två nya. Återvinningsrummet medför att vi bidrar till en hållbar utveckling och det senaste med matavfallssortering är ett steg i rätt riktning!

Den pågående fasadrenoveringen kommer att medföra minskad värmeanvändning och innebära förbättringar för inomhusklimatet med ökat ljusinsläpp, ljudisolering och fina hus som kommer att hålla långt fram i tiden. Vi har försökt att hålla husens karaktär intakt, dvs bibehålla känslan från tiden de byggdes, 1940-talet.

Jag känner mig nöjd med vad vi åstadskommit under denna tid och har fullt förtroende för föreningens framtid.

Det tyngsta arbetet har styrts upp och jag lämnar öppet för övriga medlemmar i föreningen att få möjligheten att forsätta detta intressanta arbete!

Hälsningar Lena Schotte

Årsstämma!

Obs endast information!

Den 26 februari 18:30 – 20:00 kommer föreningen ha årsstämma.

Motioner kan lämnas fram till den 25 januari till styrelsens e-adress eller som skriven lapp i någon av styrelsens medlemmars brevlåda.

Valberedningen behöver fler kandidater för viktiga poster i styrelsen, bl.a. Ordförande, vice ordförande, sekreterare för att sköta föreningens arbete! Se anslag i trapphusen eller tag kontakt direkt med valberedningen.

Kallelse till stämman anslås och delas ut inom snar framtid!

Avgiftshöjning

Styrelsen har fattat beslut om att höja avgifterna med 3% från den 1 mars 2014. Detta är ett led i att finansiera den pågående renoveringen. Styrelsen har fått information om att taken är i sådant skick att en renovering är nödvändig. Taken kommer att läggas om.