Förtydligande gällande uthyrningslägenheten

Allt gällande uthyrningslägenheten sköts internt i föreningen förutom faktureringen, som sköts av Storholmen.

Nedan följer en punktlista för att reda ut vem som ska kontaktas vid vilken fråga.

– Om det finns frågor om faktureringen, vänligen kontakta Storholmen.

– Om ni har frågor gällande kod till lägenheten, anmärkningar på lägenheten etc, vänligen kontakta den person som står skriven i avtalet (ansvarig person kan komma att skifta, så den person som står angiven i avtalet är den person som ska kontaktas).

– Om det är allmänna frågor om lägenheten maila till lagenhet@stockholmshus6.org.

Vänligen,
Styrelsen