Rensning av källare

Under november rensades det upp i källarutrymmena. Det är viktigt för brand- och utrymning att de fortsatt hålls rena och fria från saker.