Styrelsen

Styrelsens uppgift är att företräda medlemmarna i föreningen och att ansvara för att organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett bra sätt. Styrelseledamöter och suppleanter väljs på årsstämman som hålls i början av varje år.

Är du intresserad av styrelsearbete anmäl ditt intresse till valberedning@hundrovan3.se. Det finns inga särskilda förkunskapskrav utöver ett aktivt intresse för att hjälpa till att driva och förbättra föreningens gemensamma intressen.

Styrelsens arbete innefattar det löpande underhållet och förvaltningen av bostadsrättsföreningen men även att verkställa beslut som fattas på årsstämman. Till årsstämman kan du som medlem i föreningen lämna motioner om det du vill att styrelsen ska göra under kommande år. Självklart kan du också lämna förslag under årets gång.

Styrelse 2018
Ordförande: Sandra Greisman
Vice ordförande: Frida Wallgren
Ledamot: Lina Wickberg

Suppleanter:
John Olofsson
Claes Palm
Jakob Birres

Har du frågor eller önskemål om något som rör föreningen når du oss på styrelsen@hundrovan3.se.