Har du frågor eller vill göra en felanmälan vänder du dig till HSB.

Frågor
Telefon: 010-442 11 00
Öppettider: Mån-ons & fre 08.00-16.30.
Tors: 08.00-18.00.
Mejla HSB

Felanmälan
Telefon: 010-442 11 00
Öppettider: Mån-ons & fre 08.00-16.30.
Tors: 08.00-18.00.
Formulär för felanmälan

Obs, du kan själv komma att behöva betala för åtgärd från felanmälan eller jour. Detta beror på om det är du som boende som ansvarar för ev. fel eller om det är på föreningens ansvar.


BRF:ens styrelse

Styrelsens uppgift är att företräda medlemmarna i föreningen och att ansvara för att organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett bra sätt. Styrelseledamöter och suppleanter väljs på årsstämman som hålls i början av varje år.

Är du intresserad av styrelsearbete anmäl ditt intresse till valberedning@hundrovan3.se. Det finns inga särskilda förkunskapskrav utöver ett aktivt intresse för att hjälpa till att driva och förbättra föreningens gemensamma intressen. Utbildningar finns att gå via HSB.

Styrelsens arbete innefattar det löpande underhållet och förvaltningen av bostadsrättsföreningen men även att verkställa beslut som fattas på årsstämman. Till årsstämman kan du som medlem i föreningen lämna motioner om det du vill att styrelsen ska göra under kommande år. Självklart kan du också lämna förslag under årets gång.

Styrelse 2018
Ordförande: Sandra Greisman
Vice ordförande: Frida Wallgren
Ledamot: Lina Wickberg

Suppleanter:
John Olofsson
Claes Palm
Jakob Birres

Om du har förslag eller undrar över något som rör föreningens verksamhet når du oss på styrelsen@hundrovan3.se. Vi ber er att titta igenom hemsidan först efter svar på era frågor då vi får väldigt många mejl med samma frågor.