Nyöppnad verkstad/hobbyrum

Vi i styrelsen har beslutat att försöka utnyttja våra lediga utrymmen bättre. Därför kommer det gamla mangelrummet på MV23 fungera som en verkstad / hobbyrum där det är tillåtet att snickra, måla eller pyssla med sådant som en inte vill/kan göra inne i lägenheten.

-Boka rummet genom att skriva upp ditt namn på bokningslistan på dörren (tiderna som gäller är 10.00-18.00 alla dagar)

– Städa efter dig, släng allt ditt skräp

– Om du tänker väsnas alltför mycket, se till att göra det på en bra tid, inte för länge och respektera om klagomål från grannarna uppstår

– Om du behöver förvara något i rummet, sätt på en lapp med namn och telefonnummer, men kom ihåg att det är på egen risk

Vi kör detta på prov ett tag för att se hur det fungerar, om allt går bra kan vi i så fall besluta om att fortsätta!

Matavfallspåsar och behållare finns numer i den gamla tvättstugan på Midsommarvägen 21.