Viktig information till boende på Midsommarvägen 27

Träinredningen i det största källarförrådet ska rivas och bytas ut mot förrådssystem Troax Classic (metallgaller). För att arbetet ska kunna utföras måste ALLA tömma sina källarförråd innan den 10/9-2014. Tömningen gäller  det största förrådet som är beläget i korridoren  mittemot cykelförrådet.

Vänliga hälsningar styrelsen